Dãi động là gì? Đó chình là độ lớn nhỏ của âm thanh.

Lấy một ví dụ, khi ca sĩ ca bản nhạc đến lúc "hét" lên (như trong bài Tiểu đoàn 307), lúc nầy dàn nhạc cũng phải lớn theo cho phù hợp. Còn khi, ca sĩ ca nhỏ, dàn nhạc cũng phải nhỏ theo.

Ampli ca hát cũng có điểm nầy, khi gặp thằng ca sĩ... bóp cái đầu micro, kê cái mõ vô rống lên, lúc đó tiếng echo bị lấp, phải thò tay vặn volume echo lên... cho xứng! Còn lúc, thằng khác ca... thì echo ào ào, phải thò tay vặn volume echo xuống.

Mạch mở rộng này khi ca "mạnh" thì nó sẽ tăng khuếch đại lên, tức là mạch nầy ngược với mạch compressor. Các bạn tham khảo hình vẽ bên dưới:

Mạch mở rộng dãi động âm thanh