Mạch đơn giản, chỉ cần kiếm mấy cục tranfo điện đường  (nhiều khi trong đống đồ cũ còn sót lại) mà chế tạo thử. Học cho biết...Muốn đọc, các bạn nhờ người dịch...haha...gặp mấy cha không ở trong nghề mà dịch...thấy ghét lắm...Thây kệ, có còn hơn không! Còn không thì...coi hình, chẳng coi chữ làm gì...

Bộ đảo điện 12v ra 220v  bằng biến áp thường