Đây là loại micro ta có thể ráp được, vì...đầu thu chỉ là cái radio FM bình thường.

Micro không dây FM

Micro không dây FM

 

Micro không dây FM