Survolteur thông thường có mạch báo quá áp nhưng độ chính xác chưa cao, hoặc bạn có cái bình "xuỵt" mà không có mạch báo quá áp... khi điện áp cao rất dễ làm hư nhiều mạch điện tử.

Trên thực tế cho thấy đã xảy ra khá nhiều trường hợp sử dụng Survolteur sai qui cách, dẫn đến tình trạng cháy máy móc dùng điện: chỉ cần bật lộn vị trí của chuyển mạch, hay bỏ quên không bật trả lại vị trí ban đầu sau giờ cao điểm thì máy móc dùng điện có thể bị cháy hỏng nghiêm trọng.

Phần nhiều survolteur bán ở thị trường không có bộ phận báo quá áp, nên không đảm bảo an toàn cho thiết bị dùng điện. Một số survolteur có lắp bộ phận báo qua áp, nhưng sử dụng mạch điện quá đơn giản nên đọ chính xác không cao.

Sau đây là một mạch báo qua áp điện tử có độ chính xác cao với giá thành rẻ. Các bạn xem sơ đồ sau:

mạch báo quá áp dùng cho survolteur

Về nguyên lý làm việc, chức năng của transistor Q1 là phân tích điện áp: Do R2 và D2, điện áp tạ cực phát Q1 gần tương đương điện áp thứ cấp biến áp TR1, nên Q1 không dẫn. Nếu điện áp đầu ra của survolteur tăng cao, điện áp ra của thứ cấp TR1 cũng tăng cao làm cho Q1 dẫn điện. Lúc này, khiển transistor Q2 trở nên âm nên dẫn điện. Dòng IC2 chảy qua R4 kích cổng G làm cho SCR dẫn, đèn báo sáng và chuông điện reo báo động để ta kịp thời hạ điện survolteur. Khi điện áp ra survolteur ở mức bình thường, đèn và chuông sẽ tự động tắt. Nên hiệu chỉnh VR1 để chuông reo ở mức áp ra của survolteur là 120V.

Sưu tầm