Các máy đo thông thường chỉ đo được vài Mega Ohm. Mạch điện bên dưới có thể mở rộng phạm vi đo cho thang điện trở trên 10 Mega Ohm.

Cực góp của transistor nối với đầu dương của đồng hồ vạn năng, cực phát e nối với đầu âm. Vì bên trogn dồng hồ vạn năng có cực dương của nguồn pin đấu với đầu âm của đồng hồ, còn cực âm nối với đầu dương của đồng hồ, nên giữa c-e của transistor tao ra thiên áp ngược chiều; lại vì cực gốc b đấu với pin có thiên áp dương nên khi giữa hai que đo có điện trở cao đầu vào thì có dòng điện cực gốc nhỏ chạy qua, dẫn đến giữa cực gốc và cực góp có dòng điện lớn chạy qua, lúc đó kim của đồng hồ vạn năng sẽ dao động với biên độ tương ứng. Như vậy với mạch lắp thêm này, chúng ta có thể mở rộng phạm vi đo của đồng hồ vạn năng.

Đo điện trở trên 10M ohm

 

Sưu tầm