Đây là mạch công suất có tên là Hảo Mi. Mạch nầy dùng con kđđt (tức là con đứng sau cặp vi sai), là con trans hơi "bự". Các mạch khác thì con kđđt thường là con transistor "lớn" hơn 1815 một tí, tức là con A1013 hoặc C2383... Còn Hảo Mi thì xài con "bự" hơn, tức là con A 1011. Điều nầy cũng dễ hiểu, vì con transistor kđđt thường là khuyếch đại hạng A nên "nóng". Do đó, xài con bự bự cho an toàn hơn.

Mach Công Suất Hảo Mi