Để giúp cho các bạn mới vào nghề ráp ampli, tớ có soạn bài cắt nghĩa mạch CS Linh với giọng văn "nôm na"...Các bạn đọc thử..

Bài cắt nghĩa mạch công suất Linh

 

Bài cắt nghĩa mạch công suất Linh