Loa Sub sẽ có một mạch CS riêng...Trước đó, bạn ráp một mạch EQ 8 band...thì bạn sẽ "vừa ý"...

EQ 8 band dùng cho Sub Woofer