Trong bài viết này mời các bạn tham khảo kinh nghiệm lắp ráp một amply công suất lớn của tác giả Mai Trung Chính. Bài viết trình bày các tiêu chí cần phải có để có thể ráp được một amply công suất lớn.

Kinh nghiệm ráp ampli công suất lớn

Kinh nghiệm ráp ampli công suất lớn

Kinh nghiệm ráp ampli công suất lớn