Đây là sơ đồ bo Mic Cali, sơ đồ này có trong hầu hết các ampli karaoke trên thị trường hiện nay. Trên bo có 7 tuyến (bus), ta gọi nôm na là 7 mối dây. 7 dây theo thứ tự là B+, Masse, B-, Left, Right, PreMic out, và Echo. Bạn muốn ráp bao nhiêu bo Mic cũng được, và đấu 7 tuyến song song lại với nhau. Sau đó 7 tuyến dây này sẽ đấu vào 7 tuyến dây của bo Delay (echo). Từ bo Echo sẽ đưa vào tầng khuếch đại trộn, kêu là bo Master. Trên bo Master có EQ 3 cần Lo, Mid, Hi. Sau bo Master là vào bo CS.

Khi Mic kêu nhỏ, bạn giảm con trở 5.6k tại contact Gain xuống còn 1k. Hoặc là giảm con trở 2.2k (đi chung với con trở 6.8k) sau VOL xuống còn 1k.

Ngay chỗ núm HI người ta đã đấu sai 2 tụ .0047 và.015. Các bạn đấu theo sơ đồ trên là đúng. Quan trọng nhớ thêm con tụ.0022 (hoặc hơn) vào 2 chân 1 và 2 của opamp xử lý bass treble (có chú thích trên sơ đồ). Tại sao lại có sự "sơ sót" thế nhỉ??? Hoặc bạn cứ để y như “gin” của nó cũng được. Người ta vẫn xài tốt mà!

Xem sơ đồ bo Mic Cali (USA) rồi bạn xem lại sơ đồ PreMicLX (USSR) bạn sẽ phát hiện ra là “thằng” USSR cao tay ấn hơn nhiều!!! Có người khuyên tớ mua dàn Mixer tụi Nhật Tảo ráp, một triệu tám, nghe sẽ hay. Nhưng nếu họ thử ráp cái mạch Mic USSR thì họ sẽ không dám khuyên tớ nữa đâu. Ngay cả dàn mixer Peavey của Mỹ, mười mấy triệu, mà nhìn các nút chỉnh của nó (Peavey) tớ thấy nó vẫn không bằng USSR. Nhưng như tớ có nói, dàn máy mà có nhiều nút chỉnh quá, nếu không có “khiếu” về âm thanh, lớ quớ chỉnh “thua” thằng ít nút đấy!!!

Bo Micro ampli karaoke 4x4558