Trong các máy Ampli Karaoke hiện nay, chúng ta thấy nó thường xài bo echo ráp bằng IC M50195 (BL0306).

Bo nào cũng có hai ngõ ra L và R. Ngõ vào thì có khi một hoặc hai.

Trong ampli chỉ có một bo echo, nhưng các bạn có thể ráp hai hay ba bo một lượt, chả sao cả! Nó cho phép ta chỉnh "tới bến" luôn. Cứ nối song song 7 dây của bo echo bên ngoài vào 7 dây của bo echo bên trong. Làm như vậy thì mặc sức mà chỉnh. Ví dụ, bo thì delay chậm, bo thì delay nhanh, bo thì ém treble, bo thì ém bass... rồi cứ chỉnh volume echo của từng bo. Ôi thôi, nghe tùm lum!!!

Mạch echo M50195-BL0306