Lúc mới ra lò là IC M50195, IC echo diguital, xài chung với IC memory 4164. Sau đó, PT2395 ra đời tiếp theo, xài IC memory "bự" hơn, là 41256. Nhờ bộ nhớ "dài" hơn nên tiếng echo nghe "khoái" hơn! Ngặt một cái là con 41256 khó kiếm quá. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng 4164 cũng được.

Vì chỉ có một con IC duy nhất nên PT2395 coi bộ "ngon" hơn. Cấp sau nầy, người ta xài con IC echo PT2399 nhỏ xíu không "khoái" chút nào! Không có "xì" "xẹt" gì nổi.

Bên dưới là mạch echo PT2395, các bạn hãy tham khảo.

Mạch echo PT2395

Mạch echo PT2395