Do mỗi một loại loa (như loa bass, loa treble, loa mid...) đều có dãi tần số hoạt động khác nhau nên ta phải ráp thêm bộ lọc bằng tụ cùng với cuộn cảm để ngăn ngừa không cho mấy tần số "khác" xen vào làm rè loa. Các bạn tham khảo bài viết sau đây để biết rõ về điều này.

Thiết kế bộ lọc phân tần thùng loa

Thiết kế bộ lọc phân tần thùng loa

Thiết kế bộ lọc phân tần thùng loa