Mạch CS của bác Hoàn Thành lắp ráp và bán tùm lum. Trên mỗi bo (bo đôi) có một mạch nhỏ đảo pha. Mạch sử dụng kiểu BTL...Hát cháy tùm lum vì...quá mạnh, quá hú... Muốn an toàn, các bạn "móc" cục tranfo cho volt hạ xuống khoảng 25vac x2 là...an toàn! Nguyên thủy bác Hoàn Thành xài 35vac x2. Mạnh thì có mạnh, nhưng xài...đứt ruột...Cứ đi quấn loa hoài, hoặc lâu lâu cứ mua bo thay...Cháy búa xua...Điện áp cao mà xài BTL là...nguy hiểm.

Mạch Công Suất Hoàn Thành có bo đảo pha