Loại mạch CS đời mới sau nầy xài nguồn đơn (trên 100vdc), ra loa bằng tụ...Đây là mạch điển hình...mà các cái "bao" sau nầy hay ráp...với các CS nghe rất "nổ" như 2.400W, 5.200W, 7.800W v.v..Dĩ nhiên là phải đấu loa theo kiểu BTL...Còn ra đủ CS hay không là...còn tùy...

Mạch Công Suất Peavey2000

 

Mạch Công Suất Peavey2000

 

Sau đây là sơ đồ "gin", có tên là Qsc - USA1310-pwr-sc, các bạn tham khảo thêm cho chắc cú...

 

CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM
Tên tập tinGhi chúKích thước
Download tập tin này (Qsc-USA1310-pwr-sch.pdf)Qsc-USA1310-pwr-sch.pdf 2014 Kb