Sau đây là vài cách "độ" bo mạch cho "hay" theo ý mình.

Vài mẹo vặt điều chỉnh treble bass