Đây là máy dò pan để sửa mấy cái ampli. Các bạn nên ráp một cái. Cộng thêm cái máy đo trans...thì các bạn sẽ sửa máy rất mau. Cứ nhổ ra đo và...lắp vào...

 

Máy dò pan để sửa ampli karaoke