Các bạn tham khảo mạch công suất JPA 800 Thái Hoa bên dưới. Mạch nầy khá phức tạp nên chỉ thấy ráp trong mấy cái ampli karaoke đắt tiền.

Mach công suất JPA 800 Thái Hoa