Sản phẩm này đang được bán với giá 100.000đ!

Để tạo hiệu ứng wah - tè cho đàn guitar cổ , các bạn có thể sử dụng bo mạch bên dưới . Bo xài pin 3v, được ráp trên cây đàn guitar điện tân hoặc cổ.

Bo tạo hiệu ứng wah-fuzz cho đàn guitar cổ

Các bạn xem hình bên dưới để biết cách kết nối và gắn volume vào bo . Nếu chỉ cần Wah thôi thì cấp nguồn 3v . Dây Mobin đàn hàn vào In Wah , Out Wah thì hàn vào rack 6 ly ra của đàn . Masse là chung .

Mặt dưới bo wah-fuzz

Bên dưới là sơ đồ nguyên lý

MẠCH WAH-FUZZ XÀI PIN 3V CỦA CÂY GUITAR ĐIỆN

 

n Một đôi khi bạn gặp tay Guitar nào đấy,đem cây guitar điện nhờ sửa!!

n Sơ đồ mạch điện Wah-fuzz của cây guitar như trên.

n Có thể xài bất cứ loại transistor nhỏ nào C945,C458,C828,…A564,A733,…

n Muốn “tăng” cho tiếng Wah lớn lên, chỉ cần giảm điện trở 100k còn vài chục kí!

n Mạch đơn giản, ráp đúng là chạy, không cần cân chỉnh.