các bạn tham khảo cách đo Mosfet bằng VOM sau đây...

Một cách đo Mosfet bằng VOM