Những người yêu âm nhạc đều mong muốn mãnh liệt được nghe những khúc nhạc thật sạch và trong, không gợn một chút tạp âm nào. Mạch điện được giới thiệu trong bài viết này đối với tín hiệu yếu có thể làm giảm khoảng 45dB tạp âm tần số thấp. Đối với tín hiệu âm nhạc mạnh nó lọc bỏ hoàn toàn. Đối với mạch này, khi bạn không hát thì chẳng nghe tiếng xì gì cả. Nó giống giống như mạch mute, khi nào có âm thanh thì mạch mới mở.

Nguyên lý mạch điện như sơ đồ bên dưới. Tín hiệu âm thanh đến từ bộ khuyếch đại tầng trước, qua điện trở màng kim loại đối xứng R1 R2 và biến trở VR1, đưa đến đầu vào dương của bộ khuyếch đại pha dương (IC1). Độ lợi của bộ khuyếch đại này được quyết định bởi tình trạng ghép R5 và C1. Tín hiệu thành phần có tần số cao hơn điểm giao thoa trong tín hiệu đưa đến sẽ được khuyếch đại, còn thành phần tín hiệu thấp hơn điểm đó không được khuyếch đại.

Bộ lọc tạp âm môi trường

Tín hiệu ra khỏi bộ khuyếch đại sau khi được chỉnh lưu nửa sóng bởi mạch D1, D2 đến cực gốc của transistor công tắc T1, khi T1 ngắt, T2 và T3 sẽ đưa ra đoản mạch, đồng thời ức chế tạp âm; khi T1 thông, điện áp cực gốc của T2 và T3 giảm xuống, ức chế tín hiệu tạp âm ở mức thấp.

VR1 dùng để điều chỉnh độ nhạy của bộ lọc. Điện áp đỉnh của tín hiệu không vượt quá 200 mV. Thời gian làm trễ khi mạch bước vào trạng thái làm việc bình thường, có thể lựa chọn tùy theo tình huống không giống nhau. Ở đây thiết kế thời gian làm trễ là 1s. Mạch cần nguồn 1 chiều 12V, cường độ 3mA. R11 và R12 là đường thông trực tiếp của tín hiệu.

Sưu tầm