Trong bài này tôi giới thiệu với các bạn 2 mạch công suất tương đối phổ biến. Đó là mạch công suất JPA 684 EQ và mạch công suất Thái Hoa. Mạch công suất Thái Hoa tương đối giống với mạch công suất JPA 684 EQ. Khi sửa ampli karaoke thông dụng trên thị trường, các bạn sẽ bắt gặp mạch công suất JPA 684 EQ của Thái Hoa nầy. Nhất là mấy cái máy "nỉ", 4 mic, khoảng một triệu mấy. Khi xưa thì họ ráp sò Mosfet. Còn bây giờ họ tiết kiệm, ráp BJT.

Mạch công suất JPA 684 EQ:

Mạch công suất JPA684EQ

Mạch công suất Thái Hoa:

Mạch công suất Thái Hoa