Mạch công suất ghép AC là có tụ ở ngõ ra loa, còn gọi là OTL, xài nguồn đơn. Còn mạch công suất ghép DC là trực tiếp ra loa, còn gọi là OCL, xài nguồn đôi. Cách ráp nguyên lý của 2 mạch giống hệt nhau, chỉ trừ một số điểm. Các bạn hãy xem 2 mạch nầy và tìm ra cho mình cách xử lý...

Mạch công suất ghép AC và DC

 

Mạch công suất ghép AC và DC

 

Các bạn tham khảo thêm...

Mạch công suất ghép AC và DC