Các bạn tham khảo bài viết sau đây về...Mosfet. Các bạn muốn ráp Mosfet hay "chuyển hệ" qua BJT...cũng vô tư!!!

 

Ráp Mosfet ở tầng Công Suất

 

Ráp Mosfet ở tầng Công Suất