Đây là bo Mic của mấy cái máy ampli nhạc sống. Trên bo ráp 6 con 4558. Nút chỉnh thì rất nhiều.

Bo Mic 6 con opamp máy ampli nhạc sống