Có đôi khi chúng ta có thể cần ráp một mạch bass treble thật đơn giản để dùng cho cái mạch "con con" nào đó. Trong bài viết này, tớ giới thiệu cho các bạn một số mạch treble bass đơn giản. Các bạn có thể ráp mạch không cần transitor. Nếu các bạn muốn cho mạch treble bass mạnh lên, các bạn có thể thêm transistor. Ngoài ra, sơ đồ bên dưới cũng giới thiệu cho các bạn cách ráp mạch bass treble bằng IC.

Cách gia giảm để điều chỉnh mạch được ghi rõ trong các sơ đồ bên dưới.

Ráp mạch bass treble đơn giản