Mạch nầy "tè" rất ngon, giá thành rẻ, và cũng dễ ráp. Nhớ khi xài phải dùng cái cộng dây kẽm chọt xuống đất ướt cho nó "phê" hơn và khỏi sợ hú hí. Trong thực tế thì các máy ampli hàng hiệu đều có dây "chọt" xuống đất. Tại vì ta không làm theo điều này nên máy cứ hư hoài.

Boss guitar, cục tè guitar