Mấy cái xác VCR hoặc VCD cũ có mạch Auto volt cho ra 12v, các bạn dùng cưa cắt phần mạch in nầy, để làm bộ nguồn mạch Pre. Dùng thêm con diode để nắn thêm nguồn -12v hoặc là các bạn kiếm loại mạch nào có luôn +12v và -12v thì OK. Nếu mạch auto volt bị hư và các bạn không tìm được linh kiện thay thế, các bạn có thể ráp mạch auto volt đơn giản như hình bên dưới.

Mạch Autovolt đơn giản

Mạch dùng IC UC3842 rất dễ chạy, giá thành rẻ. Đây là IC dùng thông dụng ở các nguồn của máy vi tính.

- Ta tận dụng biến thế xung và sò P.Out của máy.

- Chỉnh VR 50K về gần Min.

- Cách ly hết các đường nguồn ở thứ cấp ra rồi thay vào tải giả là R = (470Ohm đến 1K) / 2W tại nguồn 12V hay nguồn -30V.

- Cắm điện vào rồi chỉnh VR50K để có nguồn ra đúng 12V.

- Nếu nguồn ra không ổn, ta ráp thêm mạch D1 và tụ 47u vào cuộn dây trống của biến thế xung (nếu có) để sao cho áp ra được 16V. Nếu biến thế xung của máy không có cuộn dây dư, bạn cùng dây tráng men (0,3mm) quấn "choàng ngoài" biến thế khoảng 20V đến 50V rồi một đầu hàn mass, đầu kia nối với D1, C 47u/25V. Thử tráo đầu dây để chọn đầu (thuận từ) có áp ra lớn nhất, ráp thểm ổn áp D468 và Z 12V sau khi đã chỉnh áp ngõ ra D1, C 47u/25V đúng 16V đến 18V.

Sưu tầm