Các bạn tham khảo mạch công suất Peavey 7200 (PV7200) "made in VN" ở hình vẽ bên dưới.

Mạch Công Suất Peavey 7200