Các bạn tham khảo bài viết sau đây để thỉnh thoảng đo lại cặp tụ hóa nguồn của cái máy ở nhà xem thử có chúng còn "sung" hay không.

Đo tụ hóa, tụ nguồn ampli