Khi sửa mạch CS, các bạn nên làm "riêng" ra một bộ nguồn mẫu. Không dùng nguồn của máy, mà dùng nguồn mẫu nầy để sửa chữa, khỏi sợ "nướng" sò. Khi sửa xong thì ráp trả lại "gin" của máy.

Chuyển qua 110V thử trước rồi sau đó mới chuyển qua 220V.

Ngoài 2 đồng hồ Ampere nối tiếp 2 nguồn +Vcc, -Vcc dùng để kiểm soát dòng qua các cặp sò công suất, bạn còn dùng thêm 1 đồng hồ 50 VAC đo hai đầu ra.

Nếu kim đồng hồ nhảy ngược thì đổi lại.

 

Máy tốt là khi không có tín hiệu vào, kim 2 đồng hồ Ampere không lên và kim đồng hồ 50 VAC đo 2 đầu loa cũng không lên tí nào.

Bộ nguồn mẫu cho mạch Công Suất