Mạch nầy cũng giống mạch Peavey 2000...Dùng nguồn đơn, ra loa bằng tụ, cực C sò cho xuống masse dù là sò PNP hay NPN...Đúng là đở khổ cho mấy tay lắp ráp nghiệp dư...

Main Công Suất MT1200X