Các bạn tham khảo bài viết nầy để biết cái cách tính toán biến áp âm tần...Các máy ampli xài bình accu 12v thì thường thường là xài biến áp. Các máy đời nay xài 12v đổi ra volt cao +- Vcc để ráp ampli như thông thường...

Tính toán biến áp âm tần

Tính toán biến áp âm tần

Tính toán biến áp âm tần