Bài viết này giới thiệu với các bạn bộ cân bằng 269, equalizer 3 cần chỉnh. Cần chỉnh Mid có thể tự chọn tần số rồi nâng lên hoặc giảm xuống...

Bộ cân bằng 269, EQ 3 cần chỉnh