Các bạn ráp mạch nầy, để có khi cần chế biến...Tín hiệu vào 2 đường mà không có thằng nào "lấn" thằng nào...

Lấy ví dụ...cho tín hiệu echo vô một bên, còn bên kia thì ca đàn chung...Bảo đảm, tiếng echo xịt xẹt rất "phê" do không bị lấn...Nhưng nhớ là chỉ xài loa phụ thôi... Tiếng ca chánh mà qua mạch nầy thì...nó bị mất "phân nửa"...??? Loa phụ thì được...

Bộ trộn âm thanh số