Khi ráp tầng vi sai, rất cần hai con trans "giống hệt" nhau. Các bạn dựa theo sơ đồ bên dưới để ráp máy đo để tìm ra 2 con trans giống nhau.

Đo hệ số khuyếch đại transistor