Mạch CS có thêm mạch servo (dùng IC), chủ yếu ngăn ngừa sự xuất hiện dòng môt chiều DC trên loa...cũng là một cách làm tăng "chất lượng" của mạch...Khỏi sợ cháy loa do dòng một chiều gây ra...

Mạch Công Suất HA - II, có servo loop