Hình vẽ bên dưới là bo Mic bao gồm 2 Opamp của máy Karaoke. Bo Mic nầy chỉ ráp có 2 con opamp 4558 thay vì 4 con theo "chuẩn"! Mục đích của cách ráp này là làm cho giá thành cái máy rẽ xuống. Còn hay hay không thì cũng còn tùy thuộc mấy thứ khác. Quan trọng nhất là cái loa. Có một cái loa tốt thì ráp tới ráp lui, thế nào cũng nghe hay! Còn gặp cái loa "dỏm" thì ráp ... tới già cũng nghe không bằng ai! Một ví dụ dễ hiểu là khi bạn có cái đèn hình TV tốt, bạn sửa chửa, lắp ráp... trước sau gì thì hình cũng ra tốt. Còn gặp cái đèn hình "mờ", cho dù có bỏ ra vài ngàn "đô" để mua mạch, mua IC về sửa... cái hình cũng mờ.

Bo Mic 2 opamp máy karaoke