Như chúng ta có thể biết, khi mới có ampli karaoke (ta quen gọi là máy Cali) thì bo Mic "chuẩn" được lắp ráp bao gồm 4 con opamp 4558. Sau nầy, xuất hiện khá nhiều bo Mic, mặc dù cũng mẫu mã như vậy nhưng linh kiên trên bo đã có khác. Chằng hạn như hình vẽ bên dưới, đó là sơ đồ nguyên lý của bo Mic được lắp ráp chỉ có 1 con opamp 4558.

Bo Mic 1 opamp may karaoke