Khi ráp mạch điện tử nhỏ nhỏ, các bạn mới vào nghề thường lúng túng..Tại sao mình ráp "không" chạy? Các bạn cũng muốn tìm hiểu cách "test" mạch điện. Nói theo cách nhà nghề thì là..."hiểu rõ sơ đồ nguyên lý". Khi "hiểu" rõ thì...ráp trăm cái trăm chạy!!! Sữa cũng...dễ ợt như ăn cháo... (haha...cháo GLMM...Tớ khoái cái món nầy lắm!!)...

Khi xưa, tớ ráp mạch nào xong là...ghi chép lại...cái cách ráp...

Sau đây là mạch wah, well dùng cho cây đàn guitar nhạc hoặc guitar cổ, xài pin 9v...Mạch xài pin 3v có post rồi...

Các bạn lưu ý, danh từ "Signal" có đề cập trong bài...tức là cái mạch CS nhỏ + cái loa. Các bạn tìm trong mấy cái mạch TV cũ, hay Cassette cũ v.v...Mua cái cưa sắt về cưa phần IC âm thanh  như  upc1353, TDA 2006, v.v...Gắn cái loa nhỏ vào. Ráp cục tranfo nắn điện ra 12v để cấp cho mạch. Cái ngõ vào của IC ân thanh là...cái đầu "dò tìm"....Cũng gọi là Signal đấy! (Signal tracer)...Còn không có thì...cứ lấy cái ampli karaoke  loa của nhà...Ghim micro vào, lấy kéo cắt cái micro ra, chỉ lấy cộng dây mà...làm dây "dò"...haha...Nhằm nhò gì....

Tôi ráp mạch

Tôi ráp mạch

Tôi ráp mạch