Các bạn tham khảo mạch tăng âm 2W5 9V như hình vẽ bên dưới:

Mạch tăng âm 9v