Bài viết này giới thiệu với các bạn mạch Equalizer 10 cần. Các bạn chú ý, phần khuếch đại phía sau nó cho ra 2 tín hiệu đảo và không đảo. Các bạn có thể sử dụng cái nào cũng được. Hai tín hiệu nầy nếu cho vào LR của một cái ampli, và đầu ra đấu loa vào 2 cọc đỏ bạn sẽ được mạch BTL. Công suất tăng 4 lần so với 1 kênh, tăng 2 lần so với 2 kênh cộng lại. Xem ra thì quá giản tiện đấy!

Hình vẽ bên dưới là sơ đồ cho bo EQ bên trái (Left), đối với bo EQ bên phải (Right), các bạn ráp y như vậy.

Mạch EQ 10 cần