Trong bài viết này tôi xin giới thiệu với các bạn 3 mạch dùng để hỗ trợ cho cái ampli của chúng ta. Đó là mạch bảo vệ loa, mạch crossover và mạch sub bass.

Mạch bảo vệ loa, crossover, sub bass