Mạch EQ ráp bằng cuộn dây rất "phê", nhưng coi chừng bị nhiễu tiếng hù 50hz (do xài cuộn dây biến áp nhỏ). Chỉ cần đặt xa cục tranfo nguồn, hoặc dùng miếng sắt bao bọc lại. Chỉnh hay hơn dùng trans hoặc IC...

Thế như làm sao chế tạo cuộn dây??? các bạn tham khảo bài viết nầy...

Tôi ráp mạch EQ 5 cần bằng cuộn dây

 

Tôi ráp mạch EQ 5 cần bằng cuộn dây