Mạch nén là như vầy : " khi ta nói nhỏ thì tiếng ra loa cũng nhỏ, khi ta la làng, nếu không có mạch nén thì...loa cũng la làng. Nhờ có mạch nén nên khi la làng thì...tiếng ra loa cũng "bớt" la làng"

Mạch nén, tiếng anh gọi là compressor, là một loại mạch giới hạn biên độ tín hiệu AC ra của mạch, không cho vượt quá mức volt nào đó (cái nầy do ta điều chỉnh).

Có nhiều model mạch nén. Ở đây, trong bài nầy là mạch dùng 2 cục biến áp...

Các bạn hãy tham khảo mạch nầy, biết đâu có chuyện cần...???

Tôi ráp mạch nén

Tôi ráp mạch nén