Nhờ hiểu biết nhiều về mạch bass treble, các bạn có thể "tùy nghi" mà sử dụng. Nói thế có nghĩa là ví dụ cái máy của bạn chỉ dư có một cái volume, mà bạn muốn ráp mạch bass treble, mà bass treble thì cần 2 cái volume? Bạn có thể làm được điều đó vì có những mạch bass treble chỉ cần một volume... Biết nhiều về mạch bass treble là một điều rất tốt. Nó giúp cho các bạn "am tường" về các cách "độ" cho âm thanh hay hơn.

Trong bài viết này, tôi giới thiệu cho bạn một số mạch treble bass. Tủy theo nhu cầu mà bạn có thể chọn cho mình một mạch thích hợp. Các mạch treble bass trong bài viết này bao gồm mạch thanh trầm riêng biệt; mạch thanh trầm chung; mạch làm giảm âm bổng; mạch làm tăng âm bổng; mạch làm giảm âm trầm; mạch trầm bổng thay đổi; mạch trầm bổng riêng biệt kiểu Baxendall; mạch thanh và trầm riêng biệt; bộ hiệu chỉnh âm điệu; mạch điều chỉnh âm sắc kiểu riêng rẽ; mạch điệu chỉnh tần số thấp; mạch chỉnh âm sắc dùng hồi tiếp âm.

Bộ sưu tập bass treble

Bộ sưu tập bass treble

Bộ sưu tập bass treble