Bên dưới là sơ đồ máy dùng ép nhựa. Trong mạch, người ta dùng SCR để điều chỉnh nhiệt độ. Mục đích chủ yếu của chúng ta là học cái cách điều chỉnh điện áp tăng giảm để sau nầy có việc cần dùng như điều chỉnh ánh sáng đèn tròn...

 

Máy ép nhựa