Bo Mic của Mixer bàn, hiệu 804VX, là loại bo phát triển sau nầy. Trên đó, người ta sử dụng 2 con opamp (thực tế là 1 con rưởi...). Nó cho ra 9 chấu. Khác với bo Mic Cali, chỉ cho ra 7 chấu. Nhìn chung cách ráp của bo Mic 804...không sánh được với bo Mic Cali, loại 4 con opamp....

Bo Mic 2 opamp của Mixer bàn 804