Các máy EQ chuyên dụng đều có khoảng 30 cần chỉnh. Chúng ta vẫn có thể ráp thành công. Tuy nhiên...biết cách chỉnh mới là "đau đầu"!!!! Chỉ cần chỉnh sai một vài cần là....nghe "không đạt"...Còn kéo mấy cái cần nằm ngay giữa...kể như không có chỉnh....Nếu khéo tay, các bạn ráp thêm mạch đèn Led cho mỗi cần, rồi khi Micro bị hú thì....nhìn đèn Led nào sáng nhất thì...kéo cái cần đó xuống..

Mạch EQ 29 cần

 

Chỉ tiêu điện thanh chủ yếu của bộ cân bằng 29 dãi tần như sau:

Tần số trung tâm: 29 đoạn / 1/3 bội t8ần

31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1k; 1,25k; 1,6k, 2k; 2,5k; 31,5k; 4k; 5k; 6,3k; 8k; 10k; 12,5k; 16k; 20k

Tăng ích: +10dB

Độ méo: <1%

Tỷ số tín hiệu tạp: >70dB

Bộ cân bằng này thuộc loại máy chuyên dùng trung bình thích hợp dùng cho rạp chiếu phim, nhà hát và phòng ca múa, KARAOKE. Kết cấu mạch của nó khác với hai loại trên, nó không dùng bộ lọc tích cực kiểu điện cảm tương tự, mà dùng bộ lọc tích cực kiểu bộ khuyếch đại phản hồi tạo thành. Nguyên lý điện như hình vẽ.

Trong hình IC1 là bộ khuyếch đại có thể điều khiển chỉnh độ tăng ích, để khuyếch đại tuyến tính cho tín hiệu vào. IC5 đến IC19 là phần hạt nhân của mạch này, các bộ khuyếch đại thuật toán này cùng với các linh kiện ngoại vi R1 đến R29, C1 đến C29, tạo thành 29 bộ lọc dải tích cực 2 tầng phản hồi nhiều đường có kết cấu giống nhau nhưng tần số trung tâm khác nhau.

Kí hiệu điện trở, tụ điện trong hình tương đối đặc biệt như C1-29-1, biểu thị ký hiệu tụ này là C1, gồm có 29 trị số khác nhau, tức là từ C1-1, C2-1 đến C29-1. Cũng như vậy R1-29-3 biểu thị R3 gồm 29 trị số, tức là R1-3, R2-3 cho đến R29-3, số còn lại cứ như vậy suy ra.

Quá trình vật lý của mạch này có thể hiểu là: C1-29-2 và R1-29-1 đấu với mạch vào của IC, có tác dụng lọc thông tần cao; còn R1-29-1 và C1-29-1 đấu với mạch phản hồi âm của IC, có tác dụng lọc thông tần thấp, có thể chứng minh, tần số trung tâm của mạch bằng:

fo gần bằng 1/(2.pi.V.R1.R2.C1.C1)

Khi tần số tín hiệu f = fo, mạch có dộ tăng ích lớn nhất, cho nên nó có đặc tính của mạch lọc dải. Còn 29 mạch lần lượt cộng hưởng với 29 mạch tần số khác nhau.

Trong hình, tín hiệu sau khi được IC1 khuyếch đại xong lại chia thành hai đường, một đường qua R49 đến IC3b khuyếch đại xong thì đưa ra, còn đường kia qua bộ lọc tích cực do các IC5 đến IC49 tạo thành chọn lọc tần số xong đưa đến W1 đến W29 (gồm 29 bộ chiết áp). Tín hiệu lại chia thành hai đường, tín hiệu đi về bên trái sau được IC2b khuyếch đại xong thì chuyển về đầu âm của IC2a, để khống chế lượng suy giảm của tín hiệu này. Tín hiệu đi về bên phải sau khi được IC3a khuyếch đại xong thì chuyển đến đầu âm của IC3b để khống chế lượng tăng lên của tín hiệu này. Điều chỉnh điểm trượt của 29 chiết áp từ W1 đến W29 thì có thể khống chế lượng tăng lên hay lượng suy giảm của 29 tần số khác nhau. Kết cấu của loại mạch này phức tạp hơn mạch kiểu điện cảm tương tự. Song do lượng tăng lên và lượng suy giảm của từng dải tần và tần số trung tâm của loại mạch này đều có thể lần lượt điều chỉnh mà không ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên tính năng tương đối tốt, nó là bộ cân bằng đồ thị chuyên dụng thích hợp cho nhiều dãi tần.

Các trị số RC của mạng lựa chọn tần số trong mạch là:

R1-1 cho đến R29-1 (kilo ohm): 57,5; 90,0; 71,5; 57,6; 45,3; 35,7; 93; 73,2; 59; 40,4; 37,4; 60,4; 48,7; 38,3; 30,1; 78,7; 63,4; 49,9; 39,2; 31,6; 53,6; 42,2; 33; 26,1; 43,2; 34,8; 27,4; 21; 19,9

R1-2 cho đến R29-1 (kilo ohm): 11,5; 143; 115; 90,9; 71,5; 187; 147; 118; 93,1; 75; 121; 97,6; 76,8; 60,4; 158; 127; 100; 78,7; 63,4; 107; 84,5; 66,5; 52,3; 86,6; 69,8; 54,9; 48,7; 39,8

R1-3 cho đến R29-3 (kilo ohm):  4,99; 1,82; 1,43; 1,15; 0,909; 0,715; 1,87; 1,47; 0,931; 0,75; 1,21, 0,976; 0,768; 0,604; 1,58; 1,27; 1,0; 0,787; 0,643, 1,07; 0,845; 0,665; 0,523; 0,886; 0,698; 0,549; 0,422; 2,73

R11 cho đến R47: 56 kilo ohm

C1-1 đến C6-1, C1-2 đến C6-2: 0.22mF

C7-1 đến C11-1, C7-2 đến C11-2: 0.068mF

C12-1 đến C15-1, C12-2 đến C15-2: 0.033mF

C16-1 đến C20-1, C16-2 đến C20-2: 0.01mF

C21-1 đến C24-1, C21-2 đến C24-2: 4700pF

C25-1 đến C28-1, C25-2 đến C28-2: 2200pF

C29-1 đến C29-2: 1000pF