Thời kỳ đầu, xài đèn điện tử, tầng CS dùng cục transfo xuất âm ra loa. Kế đến đời transistor, người ta vẫn xài biến thế xuất âm. Vì lúc đó, volt cấp nguồn còn thấp, chưa chế tạo được transistor volt cao.Sau nầy thì...khác rồi. Biến thế xuất âm đi vào dĩ vãng...Tuy nhiên, cục biến thế nguồn , biến thế giảm volt cho mấy cái loa truyền thanh,...vẫn còn xài...

Biến thế xuất âm

Biến thế xuất âm

Biến thế xuất âm